Er konverterebare realkreditobligationer attraktive?

Danmark har et helt unikt og nærmest verdensberømt realkreditsystem, som i årtier har skabt gunstige vilkår for boligejernes finansiering af deres ejendomme. Men også danske og udenlandske investorer har en stor præference for danske real-kreditobligationer, når der er brug for en forholdsvis sikker investering.
Det er således en ganske almindelig opfattelse, at de danske realkreditobligationer - og ikke mindst de konverterbare - tilbyder et pænt merafkast i forhold til danske statsobligationer. Det store spørgsmål er imidlertid om denne opfattelse også kan dokumenteres med fakta, og om konverterbare realkreditobligationer også lige nu er mere attraktive end statsobligationerne.

På den korte bane er det sandsynligt, at realkreditobligationerne vil fortsætte med at klare sig bedre end statsobligationerne på grund af investorernes jagt på (mer)afkast, men vores analyse viser, at det er tvivlsomt, om de konverterbare realkreditobligationer vil være i stand til at levere et lignende merafkast de kommende par år.

Det skyldes blandt andet, at den nuværende stejle rentekurve favoriserer de stående lån frem for annuitetslån med lang løbetid, på grund af rullet ned ad rentekurven. Hvis man som investor er villig til at acceptere den større risiko, der opstår ved at sælge calloptioner, vil det sandsynligvis være en fordel at investere i statsobligationer kombineret med solgte calloptioner frem for en traditionel investering i konverterbare realkreditobligationer.

> Læs hele analysen

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk