Skandia tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer

Skandia vil udnytte sine kompetencer inden for kapitalforvaltning til at starte et nyt forretningsområde op i Danmark. Fra maj tilbyder Skandia således investeringsrådgivning og kapitalforvaltning til professionelle investorer via fondsmæglerselskabet Skandia Asset Management. Målsætningen er, at det nye forretningsområde kommer til at udgøre 10 procent af Skandias samlede forvaltede kapital i 2018.

Skandia tilbyder nu investeringsrådgivning og kapitalforvaltning til virksomheder, fonde, kommuner og andre professionelle investorer, som har en samlet investerbar formue på 100 millioner kroner eller derover. Det er Skandias fondsmæglerselskab, Skandia Asset Management, som i dag fortrinsvis står for forvaltningen af 80.000 danske pensionskunders opsparede midler, der skal opdyrke det nye forretningsområde.

Kapitalforvaltning i et nyt perspektiv
Gennem de seneste 15 år har Skandia udviklet, testet og forfinet processen for udvælgelse af kapitalforvaltere og fonde, og i dag er Skandia en af Nordens største uafhængige indkøbere af ekstern forvaltning. Skandias tilbud til de professionelle investorer er skræddersyede investeringsløsninger, som bygger på tre vigtige elementer:

1. Uafhængig udvælgelse af forvaltere
2. Gennemtestet investeringsproces
3. Forhandlingsstyrke i kraft af formue på 380 mia. DKK

Uafhængig udvælgelse af forvaltere
Skandia Asset Management er ejet af Skandia Liv i Sverige og har friheden til at vælge mellem de bedste forvaltere i verden. Uanset om mandatet er aktier, kreditobligationer eller traditionelle obligationer, fokuserer Skandia på at finde de bedste kompetencer. Denne uafhængighed betyder, at Skandia kan udskifte både forvaltere og fonde inden for de enkelte mandater på meget kort tid, hvis deres performance eller deres processer ikke lever op til forventningerne.

"Vi har ikke nogen koncerninterne hensyn at tage, når vi skal ud og placere kundernes penge på markedet. Vores loyalitet ligger hos kunderne", siger fondsdirektør i Skandia, Thomas Jensen.

Gennemtestet investeringsproces
Skandias investeringsteam lægger en skræddersyet investeringsstrategi for den enkelte kundes portefølje, der tager højde for risikovillighed, investeringshorisont og individuelle ønsker. Udover at vælge frit blandt verdens bedste forvaltere, arbejder Skandia aktivt med investeringerne for at skabe merværdi for kunderne.

"Merværdi skabes ikke alene ved at vælge de rigtige forvaltere og fonde, men i lige så høj grad ved at sammensætte fondene rigtigt ud fra grundige analyser af makroøkonomiske forhold, risikofaktorer og korrelation", forklarer Thomas Jensen.

Forhandlingsstyrke
Skandias danske investeringsteam har et tæt samarbejde med sine kollegaer i Sverige, og med en samlet formue under forvaltning på 380 mia. kroner i Norden, har Skandia en stærk forhandlingsposition. Det betyder, at Skandia har adgang til vigtige oplysninger om de enkelte forvalteres processer og teams, ligesom størrelsen gør det muligt at forhandle sig til attraktive priser i markedet.

"I en forhandlingssituation betyder størrelse noget, og det er ikke ligegyldigt, om du har tre eller trehundrede milliarder i ryggen. Det gælder både i forhold til pris, men også i forhold til, hvilke personer vi forhandler med, og hvor detaljerede oplysninger vi kan få om forvalternes interne processer", siger fondsdirektøren.

> Se pressemeddelelse

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk