Vælg lange obligationer selvom renten sandsynligvis stiger

Renterne i Danmark er fortsat meget lave og kun en anelse højere end da den europæiske gældskrise rasede med risiko for at rive eurosamarbejdet fra hinanden.

Det lave renteniveau gør det nærliggende at forvente en stigende rente de kommende år. Med sådanne forventninger er det lige så nærliggende at investere i obligationer med kortere løbetid end normalt for dermed at reducere eventuelle kurstab som følge af de stigende renter.

Spørgsmålet er imidlertid om det er den rigtige konklusion specielt for en investor, der investerer i både aktier og obligationer.

Valget mellem korte og lange obligationer bør ikke alene ske ud fra det forventede afkast på de to typer af obligationer, men også ud fra påvirkningen af den samlede porteføljes risiko og afkastmuligheder:

  • De lange obligationer er begunstiget af et højere løbende afkast plus et "rul på rentekurven", der til dels kan kompensere for stigende renter.
  • Renterne forventes kun at stige langsomt de kommende år, da de nuværende renter stort set afspejler de aktuelle økonomiske forhold, der kun langsomt vil blive forbedret.
  • Lange obligationer vil sandsynligvis være en bedre beskyttelse end korte obligationer i tilfælde af et nyt krak eller større korrektion på aktiemarkedet. Porteføljeeffekten er således bedre på lange obligationer.

Skandia Asset Management mener, at investorer med både aktier og obligationer i porteføljen skal være forsigtige med at reducere deres rentefølsomhed alt for voldsomt. Obligationer med en varighed på 5-6 år er mere attraktive i en balanceret portefølje end helt korte obligationer.

> Læs den fulde rapport

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk