Skandias fonde ligger helt i top

Skandia Asset Management har fokus på værdiskabelse på mange niveauer. Et af de mere synlige, er vores evne til at vælge de rigtige fonde at investere i. Nye tal fra blandt andet Morningstar viser, at over 60 procent af vores eksterne fonde befinder sig i den bedste halvdel på flere tidshorisonter.

I vores løbende gennemgang af de fonde og forvaltere vi har valgt, kan vi konstatere, at 60 procent af de valgte fondes afkast på både en et-, tre- og femårs horisont ligger i den bedste halvdel af alle fonde i deres kategorier*. Når en så høj andel af fondene gennem lange perioder evner at skabe et afkast, der er i den absolut bedste del, vidner dette om, at vores forvalterudvælgelse bidrager væsentligt til de gode samlede afkast, vi har kunnet levere til vores kunder.

Sådan udvælger vi de bedste forvaltere

Når vi vælger, hvilke fonde vi ønsker at investere i, analyserer vi på flere områder. Historiske afkast og risiko betyder selvsagt meget i denne sammenhæng, men for at sikre et godt afkast fremadrettet, kigger vi også på andre parametre. Parametre, der kan anvendes som forklaring på det afkast, der er blevet skabt af forvalteren. Kan vi ikke se en klar sammenhæng imellem, hvad vores forvaltere siger, det de vil gøre, og hvad de rent faktisk gør, er det ikke et samarbejde, vi ser en fremtid i.

På forkant med udviklinger og ændringer

Er bare én de ovennævnte punkter ikke opfyldt, er risikoen for, at en forvalter vil skabe et dårligere afkast end markedet, forhøjet. Og ses der tilmed på tværs af alle eksisterende aktive forvaltede fonde globalt set, kan det konkluderes, at over halvdelen af forvalterne skaber et dårligere afkast end markedet. Derfor lægger vi i Skandia meget vægt på, at alle kriterier er opfyldt, når vi udvælger fonde.

Men arbejdet stopper ikke her. For hele tiden at være på forkant med udviklinger og ændringer inden for de fonde, vi har udvalgt, bruger vi i Skandia Asset Management en del ressourcer på at følge vores fonde og sikre, at de lever op til vores kriterier og forventninger. Dette giver os mulighed for at agere hurtigt og være fleksibel i en situation, hvor en fond skuffer. Og ligesom et godt fodboldhold, har vi også en række stjernespillere på bænken til at tage over, hvis tingene ikke udvikler sig som forventet.

 

*Kilde: Morningstar og egne beregninger. Data pr. 31/12 2015

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk